Przedsiębiorstwo Specjalistyczne MATRIX
Wiktor Duszyński
81-006 Gdynia, ul. Morska 214/18