eksploatacja

1. Węzły cieplne

Proponuję Państwu usługę eksploatacji zgodną z wymogami producentów, polegającą na cyklicznych przeglądach i kontroli parametrów pracy węzłów cieplnych.

W trakcie wykonywania co miesięcznej usługi, szczególną uwagę zwrócimy na:

Rzetelny i kompleksowy przegląd naszego eksperta, wyeliminuje niepożądane i niechciane zjawiska. Podniesie bezpieczeństwo funkcjonowania całego układu, a także wykryje i zweryfikuje dużo wcześniej urządzenia podlegające modernizacji oraz konieczność wymiany. Sukcesywna eksploatacja podnosi dodatkowy komfort niechcianych awarii oraz możliwość zaplanowania ewentualnych wydatków. Cena usługi uzależniona jest od mocy węzła oraz ilości jego funkcji.

2. Logotermy

Oferta skierowana jest do użytkowników, którzy zdecydowali się na zastosowanie rozwiązań logoterm w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Sukcesywna usługa eksploatacji podnosi dodatkowy komfort niechcianych awarii i niezawodności rozwiązań technologicznych.

W trakcie wykonywania usługi następują między innymi następujące czynności:

 • odpowietrzenie legotermy,
 • odpowietrzenie wymiennika,
 • sprawdzenie poprawności czujek temperatury ciepłomierza,
 • sprawdzenie poprawności pracy wodomierza,
 • weryfikacja nastaw zaworu strefowego,
 • sprawdzenie zaworu pm-regler,
 • sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych,
 • sprawdzenie pracy zespołu programatora mieszkaniowego,
 • sprawdzenie zaworu mieszającego c.w.u.,
 • sprawdzenie zespołu pompy cyrkulacyjnej,
 • czyszczenie filtra,
 • sprawdzenie mostków termicznych na pionach.


  pdfCzynności eksploatacyjne LOGOTERMY


 • Cena usługi obejmuje przeprowadzenie poszczególnych czynności z odnotowaniem w książce przeglądów, a jej wartość jest ustalana w zależności od ilości przeglądów w skali roku.