automatyka

Proponuje rozwiązania mające na celu wydłużenie żywotności i niezawodności urządzeń zastosowanych w Państwa urządzeniach ciepłowniczych. Proponuję także wykonanie innych prac związanych z instalacją i na Państwa infrastrukturze, poprawiając komfort pracy.

1. Chemiczne płukanie wymienników

Procesy zachodzące w wymiennikach cieplnych doprowadzają do powstawania dodatkowego izolatora, który w skuteczny sposób zmniejsza jego wydajność, powodując znaczące straty. Panująca temperatura medium, nieprawidłowa gospodarka wapniowo-węglanowa ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie stacji zmiękczania wody lub brak cyklicznego czyszczenia i regularnej kontroli powodują tzw. proces zakamienienia. Regularne i cykliczne czyszczenie wszelkiego typu wymienników, wydłuża żywotność i jest właściwą i dobrą praktyką w branży ciepłowniczej. Proponowana oferta PS Matrix, polega na kompleksowym wykonaniu usługi, w zgodzie z ochroną środowiska i podlega indywidualnej wycenie, w zależności od wielkości wymiennika.

2. Odpowietrzanie instalacji i urządzeń grzewczych

Usługa polega na doprowadzeniu instalacji do prawidłowej pracy. Skutkiem interwencji będzie usunięcie przyczyn hałasu w instalacji wewnętrznej oraz wyższą efektywność ciepła. Wartość oferty uzgadnia jest po wykonaniu wizji obiektu.

3. Inne usługi

W ramach realizacji usługi okołociepłowniczych jestem do dyspozycji w zakresie:

  • montażu i wymiany pomp
  • montażu i wymiany armatury
  • montażu i wymiany automatyki
  • parametryzacja regulatora/sterownika
  • włączenie/wyłączenie węzła
  • usługa spawania ręcznego metodą 141, 311 (elektryczna i gazowa)
  • regulacja zaworów równoważących /podpionowych